THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Sử dụng mặt bằng để cung cấp dịch vụ: giải khát, hàng lưu niệm, giữ xe hai bánh.

 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   60  /TB-BTHCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2017

                                                       

 

                                                            THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

                            Sử dụng mặt bằng để cung cấp dịch vụ: giải khát, hàng lưu niệm,
                                                                 giữ xe hai bánh.


Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài Bảo tàng (sau đây gọi tắt là người tham gia đấu giá) tham gia đấu giá dịch vụ: giải khát - thức ăn; hàng lưu niệm; giữ xe hai bánh nhằm đáp ứng một số nhu cầu thiết thực cho khách đến tham quan Bảo tàng.

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

1. Về Bảo tàng Hồ Chí Minh-CNTP. Hồ Chí Minh

Hàng năm, Bảo tàng tiếp đón khách tham quan đa số học sinh – sinh viên, khách vãng lai các tỉnh – thành phố trong nước và nước ngoài.

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

2. Hình thức và thời gian đấu giá các dịch vụ: giải khát - thức ăn; hàng lưu niệm; giữ xe hai bánh:

2.1. Hình thức đấu giá: Thông báo rộng rãi đến CB-VC và trên trang Website của Bảo tàng.

2.2. Thời gian nhận hồ sơ đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2017.  

2.3. Thời gian lựa chọn người tham gia đấu giá: 15giờ 30 phút, ngày 01 tháng 12  năm 2017.

2.4.  Phương thức đấu giá: 01 túi hồ sơ.

2.5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2.6. Giới thiệu sơ lược các dịch vụ:

2.6.1. Dịch vụ giải khát – thức ăn nhanh:

         Vị trí: sát bờ sông giáp Cảng Sài Gòn.

          Diện tích sử dụng: 75m2.

          Kinh doanh: các mặt hàng nước giải khát (trừ rượu - bia, các loại nước có cồn), thức ăn nhanh.

2.6.2. Dịch vụ hàng lưu niệm:

         Vị trí: nằm giữa phòng thường trực bán vé và bãi giữ xe hai bánh trước cổng Bảo tàng.

         Diện tích sử dụng: 32m2.

         Kinh doanh: Các mặt hàng lưu niệm.

2.6.3. Dịch vụ giữ xe hai bánh:

          Vị trí: Sát bờ rạch Bến Nghé.

          Diện tích sử dụng: 1474,5m2.

          Kinh doanh: Giữ xe hai bánh cho khách tham quan (không sử dụng diện tích sân Tượng)

2.7. Giá khởi điểm:

- Dịch vụ giải khát-thức ăn: 10.000.000đ/tháng (Mười triệu đồng/ tháng);

- Dịch vụ hàng lưu niệm: 12.000.000đ/tháng (Mười hai triệu đồng/ tháng);

- Dịch vụ giữ xe hai bánh: 30.000.000đ/tháng (Ba mươi triệu đồng/ tháng).

Tổng số tháng nhà thầu phải nộp cho Bảo tàng là 12 tháng/năm.

2.8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng (từ 01/01/2018 đến 31/12/2020).

II. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN ĐẤU GIÁ

1.Nguyên tắc:

 1.1. Người tham gia đấu giá phải tuân thủ các qui định của Nhà nước và Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến ngành dịch vụ kinh doanh; các qui định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, và nội qui hoạt động của Bảo tàng;

 1.2. Người trúng đấu giá là người có hồ sơ dự đấu giá hợp lệ, có điểm đánh giá tổng hợp cao nhất (dựa trên bản chấm điểm hồ sơ đấu giá của Bảo tàng) sẽ là người trúng giá.

2. Phương pháp xét đấu giá:

2.1. Hình thức xét đấu giá: Chào giá cạnh tranh, bỏ giá bằng phiếu kín. Giá dự đấu giá được ghi trong đơn tham gia dự đấu giá để trong bộ hồ sơ xét đấu giá được niêm phong trong túi hồ sơ. Việc mở hồ sơ dự đấu giá sẽ do Bảo tàng tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng đấu giá.

Chỉ tổ chức xét đấu giá khi có từ 02 hồ sơ dự đấu giá trở lên.

2.2. Nếu sau 01 đợt xét đã chọn người trúng đấu giá thì không tổ chức các đợt kế tiếp.

2.3. Trường hợp người đấu giá được thông báo trúng đấu giá mà không ký hợp đồng thì Bảo tàng sẽ không hoàn trả tiền bảo đảm đấu giá và người trúng giá sẽ là người có giá cao nhất tiếp theo.

III. HƯỚNG DẪN NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ:

1. Qui định chung:

- Người đấu giá tham gia với tư cách là nhà thầu độc lập.

- Người đấu giá chỉ tham gia một trong những nội dung đã nêu ở phần I – mục 2 – khoản 2.6.

- Người đấu giá tham gia phải đáp ứng yêu cầu của Bảo tàng theo thông báo trong hồ sơ mời dự đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải đảm bảo tính cạnh tranh theo qui định, đảm bảo năng lực hoạt động theo qui định của Pháp luật.

- Người tham gia đấu giá phải điền đủ các thông tin trên bìa hồ sơ. Mỗi một văn bản trong túi hồ sơ phải copy thêm 01 bản (01 bản chính và 01 bản sao), có chữ ký của người trực tiếp dự đấu giá.

- Người tham gia đấu giá chịu chi phí liên quan đến dự đấu giá: 200.000đ/bộ hồ sơ mời dự đấu giá.

- Người trúng đấu giá phải nộp cho Bảo tàng trước 3 tháng tiền trúng đấu giá (gọi là tiền thế chấp cho Bảo tàng), số tiền này sẽ được hoàn trả khi hợp đồng ký kết đã hết hạn và hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng.

- Người trúng đấu giá phải cam kết thực hiện hợp đồng đúng thời hạn.

2. Hồ sơ dự đấu giá:

- Hồ sơ mời dự đấu giá: Liên hệ tại Phòng Hành chính - Tổng hợp gặp bà Vũ Thị Luyến từ ngày 15/11/2017 cho đến hết ngày 28/11/2017 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

- Nội dung hồ sơ: Một hồ sơ hợp lệ phải đảm bảo đủ các nội dung sau:

   + Đơn dự đấu giá;

   + Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm (kinh doanh giải khát –thức ăn);

   + Giấy phép kinh doanh (nếu là tổ chức);

   + Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;

   + Bản sao hộ khẩu – bản sao CMND có xác nhận sao y bản chính;

   + Phương án phục vụ;

   + Phiếu thu tiền bảo lãnh dự đấu giá của Phòng Hành chính - Tổng hợp (thời gian nộp hồ sơ đấu giá đã nêu phần I. khoản 2. Mục 2.2

- Thời gian hiệu lực hồ sơ: Trong ngày mở hồ sơ dự đấu giá.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu kinh doanh các dịch vụ trên, xin vui lòng đăng ký và gửi hồ sơ về phòng Hành chính – Tổng hợp, Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

 (Địa chỉ liên hệ: Bà Vũ Thị Luyến – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, điện thoại: 0932 027 242 hoặc

028. 39401053-108).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Niêm yết bảng TB;

- Đăng Wb;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Lưu Thị Tuyết Trinh 


Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (08) 38255740 - 39401053
Fax: (08) 39402060
Email: bthcm_nr@yahoo.com.vn
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di