TRIỂN LÃM CHUYÊN ĐỀ: “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI LỰC LƯỢNG VŨ TRANG” TẠI BẢO TÀNG LỰC LƯỢNG MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng.

Ngay từ những ngày đầu Hồ Chí Minh đã thấy được vai trò vô cùng quan trọng của Lực lượng vu trang. Với tầm nhìn chiến lược Người đã tích cực chuẩn bị cho sự ra đời một đội quân cách mạng, khởi đầu là những Đội tự vệ đỏ trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, đến các đội vũ trang Cao Bằng, du kích Nam Kỳ, Bắc Sơn (Sau đổi thành Cứu quốc quân)...cùng với sự phát triển của tiến trình cách mạng, ngày 22/12/1944 Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân được thành lập theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh để giải phóng dân tộc, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, việc xây dựng lực lượng chính trị cách mạng là điều cơ bản nhất, là việc làm đầu tiên, rồi mới xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang, đó chính là quan điểm “ Người trước súng sau”, xây dựng lực lượng chính trị quần chúng để trên nền tảng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019), ngày 10/12/2019, Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 7, Câu Lạc bộ Nhiếp ảnh chiến sĩ triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng vũ trang”; “Xây dựng lực lượng quân đội - củng cố quốc phòng – bảo vệ Tổ quốc – vinh dự - tự hào – trách nhiệm” tại Bảo tàng Lực lượng miền Đông Nam Bộ.

Triển lãm góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quốc phòng toàn dân; tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, những truyền thống vẻ vang và công lao, đóng góp to lớn của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam trong 75 năm xây dựng và trưởng thành mỗi chiến công, mỗi bài học kinh nghiệm của đội quân cách mạng đều gắn liền với tình yêu thương, sự quan tâm giáo dục và lời cổ vũ thường xuyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 

1 HDTV 720

7k

  

p

  

4 HDTV 720


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di